HỒ SƠ HỘ THẦN

Bộ lọc: Thủy

Kỵ Binh ( Thủy)

Tượng Binh ( Thủy)

Pháo Binh ( Thủy)

Xạ Thủ (Thủy)

Thủy Binh ( Thủy)

Bộ Binh ( Thủy)

Ma Vú Dài

Yết Kiêu

Ma Lai

Tam Đầu Cửu Vĩ

Pháp Vũ

Lạc Long Quân

1 2