HỒ SƠ HỘ THẦN

Bộ lọc: Hỏa

Kinh Dương Vương

Kỵ Binh ( Hỏa)

Tượng Binh (Hỏa)

Pháo Binh ( Hỏa)

Xạ Thủ ( Hỏa)

Thủy Binh ( Hỏa)

Bộ Binh ( Hỏa)

Lê Uy Mục

Âu Cơ

Pháp Điện

Nguyễn Lữ

Ma Trơi

1 2