160.000đ

Bộ khởi điểm Sử Hộ Vương

Bộ khởi điểm được chia như sau, mỗi bộ sẽ có: 1 thẻ 5 sao, 2 thẻ 4 sao, 1-4 thẻ Bảo vật, 4 CTĐB, 16 CTCB, còn lại là các thẻ 2 sao, 3 sao.

- Có tổng cộng 3 bộ Khởi điểm: Cận Chiến & Tốc Độ, Phá Hoại & Chữa Trị, Phòng Thủ & Xây Dựng.
- Số lượng thẻ phát