HỒ SƠ HỘ THẦN

GIAI THOẠI

「Sẵn sàng xuất kích!」

Nam quốc là một nước nông nghiệp, thế nhưng kỵ binh vẫn là một lực lượng vô cùng đáng gờm, bởi vì ngựa là căn bản của binh bị, là nguồn lợi lớn của quốc gia. Kỵ binh có thể tản ra rồi hợp lại, phân tán rồi tập trung. Kỵ binh cũng có thể gom lại một điểm hẹn trước cách xa hàng trăm, có khi hàng nghìn dặm. Tốc độ ào ạt như gió cuốn của ngựa không chỉ khiến khả năng công kích của một đội quân trở nên vượt trội, mà còn giúp tin tức chiến trường được luân chuyển cấp kỳ. 

Các vị đế vương nước Nam luôn quan tâm đặc biệt đến binh chủng này. Trong kỳ võ cử, có phần thi đấu đao, đấu gươm, đấu giáo trên lưng ngựa. Bắn cung trên ngựa dựng 3 cái đích cách nay 100 bước, phóng ngựa thật nhanh và bắn 3 phát, trúng đích được 2 tên là hạng ưu, trúng 1 tên cũng gọi là được. Được rèn luyện nghiêm túc nên khi lâm trận, kỵ binh Nam quốc dũng mãnh vô song. Thậm chí có thể trang bị giáp sắt để tạo nên thiết kỵ binh.

“Xã tác hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thưở vững âu vàng”

FAQ KỸ NĂNG HỘ THẦN

Kỹ năng Tất Sát
Kỵ Binh dùng kỹ năng này vào 1 mục tiêu, và Nguyễn Huệ có 5 thẻ đánh vào mục tiêu đó thì nạn nhân sẽ chịu 5 lần sát thương từ Nguyễn Huệ, trong đó, lần nhận sát thương đầu tiên sẽ Xuyên Thấu do kỹ năng Tất Sát của Kỵ Binh (Nguyệt).