HỒ SƠ HỘ THẦN

Oanh Tạc

Ngụ Binh Ư Nông

Lễ Tế Nam Giao

Kiên Cố

Hung Bạo

Đột Kích

Đón Gió

Đắp Lũy

Chuẩn Xác

Chớp Nhoáng

Châm Cứu

Cải Cách

1 2 3